Hva er økonomisk vold i et forhold?

Økonomisk vold er et voldelig adferdsmønster brukt for å kontrollere en kjæreste/ektefelle ved å avgrense hennes evne til å tjene, bruke, eller opprettholde økonomiske ressurser.

Dette er en av de vanligste formene for tvangskontroll i forhold, og flere studier har vist at over 95% av kvinner utsatt for partnervold opplever å bli presset, utnyttet, og kontrollert med økonomisk makt.

Økonomisk vold tvinger offeret inn i en forvridd maktbalanse der overgriperen får makt til å styre hennes liv, tvinger henne til å gjøre ting hun ikke vil, og hindrer henne i å bryte fri fra forholdet.

Hvordan oppleves økonomisk vold?

Økonomisk vold oppleves på mange forskjellige måter, og flere skadelige taktikker blir ofte brukt samtidig for å tvinge frem økonomisk makt og kontroll over kjæresten/ektefellen.

Noen av taktikkene er psykologiske og manipulative, mens andre bruker tvang, trusler og/eller vold mot henne, barna, eller kjæledyr for å ta den økonomiske friheten fra henne.

Økonomisk kontroll føles ofte naturlig ut i starten

Det vanskelige med å oppdage kontrollerende adferd i starten av et forhold, er at maktbalansen ofte forskyves gradvis over tid – og er ofte forkledd som kjærlige påskudd om å ‘få mer tid sammen’, ‘styrke forholdet’, ‘hjelpe henne’, eller ‘gjøre ting enklere’:

 • Han overtaler han henne til å utsette utdannelsen sin, slik at de kan tilbringe mer tid sammen. Han savner henne så mye, eller trenger henne gjennom en vanskelig tid.
 • Kanskje overbeviser han henne om at hun ikke trenger å søke jobb, eller til å si opp sin stilling, fordi han ønsker mer tid sammen med henne. Han sier de har nok av penger, og han vil ‘ta vare på henne’.
 • Hun har for mye å gjøre, og han tilbyr henne å ta hånd om alt stresset med økonomi og budsjetter, slik at hun kan fokusere mer på seg selv og barna.

I normale forhold kan mange av disse avgjørelsene virke naturlige. Spesielt når man er forelsket, har ubegrenset tillit, og ønsker å skape en fremtid sammen.

Dette vet også overgriperen, og bruker dette bevisst brukt til å oppnå større makt i forholdet.

Etterhvert begynner hans ‘omsorgsfulle tilbud‘ å føles mer og mer som makt og kontroll:

 • Offeret begynner å føle på at den eneste måten å betale noe på, er å spørre partneren.
 • Han tar mer og mer kontroll over pengebruken, og hun får stadig mindre tilgang på penger enn før.
 • Hva hun trenger og ikke trenger blir bestemt av han, og hun føler seg avhengig av han for selv de mest essensielle innkjøp som mat, klær, såpe, eller transport.
 • Hun må forklare sine innkjøp, og dokumentere hva hun har brukt penger på.
 • Hun har ikke lenger oversikt over hvem som eier hva, eller hvilke utgifter som er betalt og ikke.
 • Han begynner å si nei til ulike innkjøp, og truer med å la være å betale ting.

Eksempler på økonomisk kontroll i forhold

Eksempelet over er en av mange ulike måter overgripere oppnår økonomisk makt i et forhold, men det finnes mange andre metoder.

I noen forhold tar overgriperen øyeblikkelig kontroll over økonomien fra starten av, mens andre ganger tvinges kontrollen frem med vold og trusler.

Her er flere eksempler på økonomisk kontroll i et forhold:

 • Kutter tilgangen til nettbank og bankid.
 • Tvinger henne til å spørre ham om penger.
 • Tvinger henne til å ta opp lån i sitt navn, slik at hun er avhengig av ham for nedbetalinger.
 • Hindrer henne i å jobbe og tjene penger.
 • Saboterer hennes mulighet for å komme tidsnok, slik at hun får sparken.
 • Tvinger henne til å overføre lønn og sparepenger til hans konto.
 • Latterliggjør hennes økonomi, og sier at hun ikke er verdt noe.
 • Gir henne ukepenger, ofte mindre enn hun trenger for å leve.
 • Tvinger henne til å arbeide, mens han slapper av og kontrollerer alle pengene.
 • Tar penger som skulle gått til barna, og får henne til å se ut som en dårlig mor.
 • Tvinger henne til å gjøre ulovlig arbeid, og truer med å anmelde henne om hun sier noe.
 • Bruker økonomisk kontroll for å tvinge henne til å ha sex. («Ellers betaler jeg ikke for barnets operasjon.»)
 • Avgrenser tilgangen på klær, mat, medisiner, eller personlig hygiene produkter.
 • Lyver om penger, lån, og eiendeler for å få henne til å føle seg hjelpeløs.

Fire kategorier for økonomisk vold

Fri Fra Vold deler økonomisk vold inn i tre hovedkategorier: Økonomisk Kontroll, Økonomisk Utnyttelse, og Økonomisk Sabotasje.

Avgrenser hennes økonomiske kontroll

Denne formen for økonomisk vold handler om å oppnå makt og kontroll ved å avgrense hennes tilgang på egen økonomi, og kutte alle muligheter for økonomisk uavhengighet.

Det han ønsker er å gjøre henne psykologisk og økonomisk avhengig av ham og forholdet, og føle seg redd for

Her er noen taktikker voldsutøvere bruker for å ta kontroll:

 • Får henne til å be ham om penger.
 • Kreve å at hun viser ham kvitteringer for alle sine kjøp.
 • Latterliggjør og kritiserer hennes økonomiske valg, og sier han må ta kontroll for å ta vare på henne.
 • Aggressive utspørringer om penger og innkjøp.
 • Lyve om familiens økonomi, slik at hun ikke tør å bruke penger.
 • Isolerer henne fra venner ved avgrense penger til transport/aktiviteter.
 • Stenger henne ute fra bankid og nettbank, slik at hun ikke lenger ser sin økonomi.
 • Nekter henne å ta ut kontanter, og overvåker henne ved å se hvor og hva hun kjøper.
 • Gir henne kontanter for innkjøp, teller pengene når hun kommer hjem, og straffer henne for mangler.

Over tid fører dette til store psykologiske skader, og en følelse av å ikke ha kontroll over sitt eget liv.

Utnytter hennes økonomiske ressurser

Tvangskontroll og økonomisk vold oppleves både av fattige og rike, og i mange tilfeller har offeret selv økonomiske ressurser (sparepenger, lønn, leilighet, el.l.) fra starten av forholdet.

Mange kvinner i lederposisjoner og med høy utdannelse blir også utsatt for vold og tvangskontroll i sitt privatliv, og blir da ofte utnyttet økonomisk av sin kontrollerende partner.

I andre tilfeller kan hans misbruk hennes økonomi føre til at hun får betalingsanmerkninger, forbrukslån i eget navn, at han overtar leiligheten, eller at hun stadig blir tvunget til å gi alle pengene til ham.

Her er noen måter han utnytter hennes økonomiske ressurser:

 • Tvinge, true, eller manipulere henne til å overføre hennes sparepenger/leilighet til seg selv.
 • Ta kontroll over betalingen av regninger, for så å la være å betale dem, slik at hun får betalingsanmerkninger og inkassokrav.
 • Bruke pengene hun trengte til å betale husleie, blir kastet ut, og flytter inn hos ham.
 • Bygge opp gjeld i hennes navn, for så å bruke pengene til egen vinning.
 • True henne til at hun tar ut lønnen i kontanter, og overgir den til ham.
 • Bruker hennes kredittkort i det skjulte, eller registrerer kredittkort i hennes navn.
 • Sette alle verdier på seg selv, samtidig som alle utgifter og regninger står i hennes navn.

I mange tilfeller starter den økonomiske utnyttelsen i det skjulte, ofte under et påskudd om å ‘hjelpe henne’, ‘avlaste henne’, eller ‘ ta hånd om ting’.

De dype økonomiske problemene kan senere bli brukt til å tvinge henne til å flytte bort fra venner og familie, slik at hun ytterligere isoleres sammen med overgriperen.

Økonomisk utnyttelse kan føre til langvarige økonomiske problemer for offeret, spesielt i tilfeller hvor hun etterhvert sitter igjen med store lån, inkassokrav, og en tom bankkonto.

Saboterer hennes evne til å tjene penger

En vanlig taktikk for å oppnå økonomisk makt over henne er å hindre henne i å jobbe, eller sabotere hennes evne til å beholde en jobb.

Målet er å gjøre henne fullstendig avhengig av han for penger, og samtidig ødelegge hennes rykte og selvfølelse slik at hun helt mister troen på å få en jobb i fremtiden.

Her er noen av taktikkene som blir brukt for å sabotere hennes evne til å tjene penger:

 • Avgrense hennes tilgang på transportmiddel, slik at hun ikke kommer seg på jobb.
 • Krever at hun slutter i jobben, ofte med påskudd om at hun må prioritere forholdet og barna.
 • Truer henne til å si opp jobben, ellers vil han skade henne, barna, eller hunden.
 • Skape situasjoner som tvinger henne til å bli hjemme, og etterhvert miste jobben.
 • Slette eposter, eller jobb-relaterte dokumenter slik at hun virker rotete for sjefen.
 • Nekte henne å dusje eller skifte klær, slik at hun lukter vondt på jobb.
 • Tvinge, true, eller manipulere henne til å stoppe utdannelsen sin.
 • Gjør henne gravid slik at hun må bli hjemmeværende med ham.

Hvilke konsekvenser har økonomisk vold?

Alle former for tvangskontroll har som mål å fange henne i en forvridd maktbalanse hvor han sitter igjen med all makt og kontroll.

Ved å bruke økonomiske midler avgrenser han hennes uavhengighet, hennes evne til å ta egne valg, og får henne til å føle seg hjelpeløs og avhengig av ham for selv de minste ting.

Over tid fører usikkerheten, skammen, og den psykologiske påkjennelsen til at det blir vanskelig for henne å dra, og økonomiske bekymringer er en av de tre største grunner til at kvinner forblir i voldelige forhold.

De langvarige konsekvensene av å ha mistet alle sine sparepenger, blitt tvunget inn i dyre forbrukslån, eller fått ødelagt sin karriere/utdannelse, kan påvirke hennes liv i flere tiår etter at forholdet tar slutt.

Hvordan får du hjelp med økonomisk vold?

Om du eller noen du kjenner opplever hendelser som minner om økonomisk vold, og kontrollerende adferdsmønstre, anbefaler vi at du finner en sikker måte å ta kontakt med en av våre rådgivere på telefon eller epost.

Her vil du få snakket med en veileder som forstår hva du går igjennom, og som kan hjelpe deg finne en måte å komme deg ut av situasjonen.

Du vil også kunne snakke med en advokat om å ugyldiggjøre låneavtaler og dokumenter du har signert under tvang, slik at du ikke blir økonomisk fanget av voldsutøveren.

Alle våre rådgivere og advokater har erfaring og kunnskap om tvangskontrollerende taktikker, inkludert økonomisk vold, og vil hjelpe deg på best mulig måte.

Du kan lese mer, og bestille en time her: https://frifravold.no/hjelp/

Lignende artikler

Psykisk Vold: Den skjulte volden

Psykisk Vold: Den skjulte volden

Psykologisk vold blir ofte omtalt som den skjulte volden; den gir ingen blåmerker, og ingen brukne ben, men skadene fra psykologisk mishandling kan være enda mer skadelig enn den fysiske og seksuelle volden i et forhold. Når vi tenker på voldelige forhold, tenker vi...

Hva er tvangskontroll?

Hva er tvangskontroll?

Tvangskontroll er et voldelig atferdsmønster i parforhold som blir brukt for å psykologisk dominere og kontrollere partneren gjennom frykt og manipulasjon. Tvangskontroll inkluderer vanligvis en kombinasjon av trakasering, isolasjon, nedbryting, manipulering,...