Psykisk Vold: Den skjulte volden

Psykologisk vold blir ofte omtalt som den skjulte volden; den gir ingen blåmerker, og ingen brukne ben, men skadene fra psykologisk mishandling kan være enda mer skadelig enn den fysiske og seksuelle volden i et forhold.

Når vi tenker på voldelige forhold, tenker vi ofte på en person som slår, eller på andre måter påfører sin kjæreste/ektefelle fysiske skader.

Den fysiske volden er åpenbar for alle, men den psykiske volden foregår i det skjulte.

Mange voldelige forhold har få eller ingen fysiske skader å vise til, men alle voldelige forhold har psykologisk vold under overflaten.

Tidligere så man vold i parforhold som enkeltepisoder av fysiske angrep, men nyere studier har fått frem at fysisk vold bare er en liten del av den totale volden hun er utsatt for.

Selv den fysiske volden har en psykologisk kontrollerende effekt fordi frykten, angsten, og uforutsigbarheten for å når hun vil bli slått igjen gir overgriperen makt og kontroll over offeret.

All vold er derfor også psykologisk vold, men som kategori peker vi på et psykologisk manipulerende adferdsmønster som spiller på offerets følelser og sårbarheter, og bruker ikke-fysiske metoder for å oppnå makt og kontroll over henne.

Den fysiske volden er bare toppen av isberget for det totale bildet av vold i parforhold.

Hvordan oppleves Psykisk Vold i forhold?

Psykisk voldelige mennesker bruker en rekke destruktive adferdsmønster for å skremme, kontrollere, og isolere sin partner i stadig dypere maktesløshet.

Psykisk vold kan oppleves i form av trusler, krenkelser, kallenavn, løgner, m.m. og skader offeret psykologisk ved å få henne til å føle seg så verdiløs, håpløs, uønsket, engstelig og redd at hun ikke lenger klare å tenke eller handle som normalt.

Overgriperen kan bruke ord/bilder, barna, kjæledyr, og hennes egne spesifikke sårbarheter for å bryte ned offerets selvfølelse, og gi henne en forvridd oppfattelse av seg selv og det hun opplever.

Mange vi har hjulpet i voldelige forhold beskriver den psykiske volden som en større belastning enn den fysiske volden, og at de etterhvert følte seg fanget og kontrollert av partneren.

Eksempler på psykisk vold i forhold:

 • Verbale og Ikke-verbale trusler om at han kan skade henne, barna, eller kjæledyr.
 • Gaslighting: Beskylder henne for å dikte opp ting, og sier at det hun opplever aldri har skjedd, slik at hun begynner å tvile sin mentale tilstand.
 • Stillebehandling: Straffer henne ved å late som om hun ikke eksisterer lenger.
 • Roping og aggressivitet i ordbruket som føles truende og intenst for offeret.
 • Løgner om familie og venner som får henne til å føle seg uønsket og skamfull.
 • True eller spøke med å sende seksuelle videoer og bilder til venner og familie.
 • Si at hun kan gjøre hva hun vil, for så å eksplodere i sinne når hun gjør det.
 • Ydmykelser, kritisering: offentlige ydmykelser, nedverdigende kallenavn, kritiserer alt hun gjør.
 • Hindre henne i å sove, eller begrense hennes tilgang på mat og medisiner.
 • Forfølgelse (Stalking): følge etter henne overalt, fysisk og digitalt, og få henne til å føle at han alltid ser henne.
 • Truende oppførsel mot barn eller kjæledyr; legge en kniv på bordet ved siden av hunden når hun ikke gjør som han vil.
 • Psykolgiske spill hvor han først får henne til å gjøre en handling, for så å anklage henne for det etterpå.

Taktikkene kan være så kalkulerte at han for alle andre virker som en kjærlig og omsorgsfull person:

For eksempel kan han legge igjen en blomst på bilvinduet, som andre synes er veldig romantisk, men på innsiden føler hun angst og frykt fordi han kvelden før kuttet en rose mens han fortalte henne hva som ville skje med hunden om hun ikke er lydig.

«Det var som en mental krig bare å holde sinnet sammen. Han fortalte meg at jeg var avskyelig, dum, og ubrukelig til noe som helst – og skapte en rekke situasjoner som fikk meg til å tro på det selv. Jeg følte meg skamfull, håpløs, og at jeg fortjente det som skjedde med meg.»

Denise, 43

Konsekvensene av Psykisk Vold i forhold

Kvinner som har blitt utsatt for psykisk vold utvikler en rekke alvorlige psykologiske symptomer som følge av mishandlingen de blir utsatt for, selv etter en kort tid.

Psykisk vold kan føre til flere langvarige skader, inkludert:

 • En følelse av hjelpeløshet, hvor hun føler seg ute av stand til å ta avgjørelser i livet.
 • Kroniske helseproblemer (inkludert psykologiske traumer og angst).
 • Intense følelser av skam, skyldfølelse, og fortvilelse.
 • Store vanskeligheter med å fungere i sosiale deler av livet som arbeid, venner, og familie.
 • Konstant frykt og angst, og en følelse av at hun alltid blir overvåket.
 • Ødelagt selv-følelse, til et punkt hvor hun føler seg verdiløs og håpløs.
 • Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
 • Isolasjon og tilbaketrekning fra samfunnet, selv etter at forholdet tar slutt.
 • Alkohol- og narkotikamisbruk som en konsekvens av mishandlingen.

Psykisk vold leder ofte til andre typer vold som fysisk vold, og seksuelle overgrep.

Når en person først har startet å mishandle sin kjæreste/ektefelle, har volden en tendens til å forverres og intensiveres over tid.

Psykologisk medavhengighet

Psykisk vold oppleves av offeret som et konstant psykologisk press, hvor hun hele tiden blir tvunget til å reagere på overgriperens uforutsigbare reaksjoner.

Til slutt blir hele hennes hverdag oppslukt av å prøve å finne ut hva hun har gjort galt, hva hun kan gjøre for å tilfredsstille ham, eller bearbeide seg selv for alt han gjør.

Du er er i et avhengighetsforhold når du:

 • bestemmer deg for å slå opp, men forandrer mening når han sier «Jeg trenger deg».
 • er ulykkelig i forholdet, men blir værende av frykt for alternativet.
 • stadig ofrer dine egne behov for å tilfredsstille hans.
 • gir opp venner eller tar avstand fra familien for å tilfredsstille ham.
 • føler deg ansvarlig eller føler skyldfølelse for noe han gjør.
 • holder tilbake følelser og ting du vil si for å ikke gjøre ham sint.
 • ofrer mye for ham og ‘for forholdet’, uten at han gjør det samme.
 • prøver å ‘redde ham’ og hjelpe ham bort fra ondskapen.
 • føler skyld og skam når du prøver å forsvare deg selv.
 • tror på at du fortjener den dårlige behandlingen.
 • tror at ingen andre ville ønsket å være med deg.

Samtidig er han også avhengig av henne; å dominere henne gir ham en følelse av kontroll, makt, og en styrket selvfølelse som han trenger for å fungere.

Les mer: Hvorfor sterke kvinner blir utsatt for vold

Hvordan bryte ut av et psykisk voldelig forhold

Det å bryte ut av et psykisk voldelig forhold er tøft, nettopp fordi man sitter med så mye forvirrede følelser som følge av den psykologiske manipulasjonen.

Den manipulerende partneren vil ofte gi deg kjærlige øyeblikk som en taktikk for å gi deg håp om at ting kan bli bedre.

Er man i tillegg isolert fra venner og familie, og ikke har noen å snakke med som forstår psykologisk vold føler man seg så alene, usikker, og redd at det å skulle bryte ut av forholdet føles nærmest umulig.

Alle erfaringer viser at det blir ikke bedre. Forskning viser at voldelige og kontrollerende mennesker ikke forandrer seg mens de fremdeles har makt og kontroll over partneren.

Tvert imot blir volden bare mer intens, og psykologisk vold ender ofte opp som fysisk vold over tid.

Handlingsplan:

Dersom du er i forhold, må du stole på instinktene dine, og gjøre det som er riktig for deg.

Du må ikke leve slik lengre, og det finnes måter å beskytte deg selv og barna fra ytterligere mishandling.

 1. Aksepter at mishandlingen ikke er din feil. Kontrollerende mennesker er selv ansvarlig for sine handlinger. Mishandlingen er hans valg. Det er ingenting du kan si eller gjøre vil forandre ham.
 2. Søk hjelp fra fagpersoner som forstår vold. Gjennom Fri fra Vold kan du snakke med en rådgiver om volden du opplever, hjelpe deg lage en sikkerhetsplan, og hjelpe deg se ting klarere.
  Les mer her.
 3. Kutt all kontakt der det er mulig, og søk advokathjelp: Der det er mulig, anbefaler vi at du kommer deg bort fra personen, og øyeblikkelig søker hjelp fra en advokat med erfaring på vold og manipulasjon som kan hjelpe deg.
  Les mer her.
 4. Ta del i støttegrupper og terapi. Psykologisk vold medfører ofte langvarige plager, og uten en solid støttegruppe og god terapi er sjansen stor for at du igjen kan bli fanget i et psykologisk grep.
  Les mer her.

Lignende artikler

Hva er økonomisk vold i et forhold?

Hva er økonomisk vold i et forhold?

Økonomisk vold er et voldelig adferdsmønster brukt for å kontrollere en kjæreste/ektefelle ved å avgrense hennes evne til å tjene, bruke, eller opprettholde økonomiske ressurser. Dette er en av de vanligste formene for tvangskontroll i forhold, og flere studier har...

Hva er tvangskontroll?

Hva er tvangskontroll?

Tvangskontroll er et voldelig atferdsmønster i parforhold som blir brukt for å psykologisk dominere og kontrollere partneren gjennom frykt og manipulasjon. Tvangskontroll inkluderer vanligvis en kombinasjon av trakasering, isolasjon, nedbryting, manipulering,...