Om frifravold.no

Ingen fortjener å bli utsatt for vold.

Fri Fra Vold er en landsdekkende organisasjon for å hjelpe mennesker utsatt for vold i nære relasjoner til å komme seg ut av voldelige forhold.

Hvorfor Fri Fra Vold

Det er antatt at opptil en fjerdedel av alle kvinner i Norge blir utsatt for fysisk eller psykologisk vold en gang i livet.

Statistikken er skremmende:

  • 1 av 3 kvinner blir utsatt for vold påført av kjæreste/samboer.
  • 40% av alle rapporterte voldtekter blir utført av egen partner.
  • Partnerdrap utgjør en fjerdedel av alle drap i Norge.
  • I syv av ti partnerdrap er det registrert partnervold før drapet.
  • I fem av ti partnerdrap er det registrert mer enn fem voldsepisoder.

Erfaring tilsier at mørketallene er store, og at volden som blir rapportert til krisesenter og politi bare er en brøkdel av det som foregår i norske hjem.

Likevel er vold i parforhold fremdeles et tabubelagt og skamfullt tema i Norge, og det er derfor vanskelig å undersøke hvor utbredt volden er.

Selv har jeg jobbet som advokat siden 2003, og kan konstatere at brorparten av alle skilsmisse og barnefordelingssakene vi jobber med bærer elementer av vold i forholdet.

Dessverre ser jeg at mye av kunnskapen og erfaringen vi kunne brukt for å få slutt på volden går tapt fordi det ikke finnes et naturlig sted å samkjøre de ulike erfaringer.

Jeg startet Fri Fra Vold for å skape en arena hvor fagpersoner og erfaringseksperter (ofre og pårørende) kan komme sammen for for å løse problemstillingene rundt partnervold i Norge.

Sammen ønsker vi å skape en plattform for kunnskap og erfaringsdeling om vold i parforhold, og bidra til at voldsutsatte og pårørende får den hjelpen de trenger både før, under, og etter de velger å bryte fri.

Janneche Lindtner,
Advokat og veileder

Hos oss kan du få hjelp med vold på flere måter:

Veiledningstimer

Snakk med en veileder som kan hjelpe deg lage en plan.

Les mer

Digitale Bøker

Nedlastbare guider for å håndtere vold i nære relasjoner.

Les mer

Advokathjelp

Få opptil 3 timer fri rettshjelp med en advokat som kan hjelpe.

Les mer

Støttegrupper

Hjelp og støtte for å håndtere den psykologiske delen av vold.

Les mer

Synliggjøre det usynlige

Vårt fokus på Psykisk Vold

Et av de store problemene for oss som arbeider med vold, er at store deler av samfunnet utelukkende fokuserer på fysisk vold.

Fysisk vold er noe alle kan forstå. Tegnene er synlig for oss alle, og det er lettere å bevise. Dette er menneskene vi ser; på legevakten, hos politiet, og i straffesaker.

Realiteten er derimot at fysisk vold bare er toppen av isberget for hva voldsofre blir utsatt for i forholdet.

Den psykologiske volden er langt mer omfattende, og oftest er fysisk vold en endestasjon etter flere år med psykisk vold.

Psykisk vold er den destruktive dynamikken i et voldsforhold som bryter ned offeret, og gir overgriperen makt og kontroll i forholdet.

 

 

Dessverre mangler store deler av hjelpeapparatet kunnskap om hva psykisk vold er, hva det gjør med mennesker, og hvordan man avdekker denne typen vold.

Det trengs omfattende kunnskap og erfaringsdeling om hva psykisk vold er, slik at vi klarer å gjenkjenne de mønstrene som går igjen i slike relasjoner.

Fri Fra Vold er en platform for å formidle slik kunnskap, og bringe historiene til mennesker utsatt for vold frem i lyset.

Sammen kan fagpersoner og erfaringseksperter som selv har opplevd volden bidra til en økende kompetanse i hvordan vi forstår og håndterer psykisk vold i forhold.

På den måten kan vi gjøre det usynlige synlig; den psykiske volden under overflaten som styrer hele voldsmønsteret.

 

Bestill time med veileder

Fortell oss litt om din situasjon, så vil en av våre erfarne rådgivere svare deg snarest med informasjon om tidspunkt for samtalen. Timepris er: 1250,-

Time med rådgiver

5 + 10 =