Hva er tvangskontroll?

Tvangskontroll er et voldelig atferdsmønster i parforhold som blir brukt for å psykologisk dominere og kontrollere partneren gjennom frykt og manipulasjon.

Tvangskontroll inkluderer vanligvis en kombinasjon av trakasering, isolasjon, nedbryting, manipulering, forfølgelse, fysisk mishandling, seksuell tvang, trusler og straff/belønning.

Over tid blir offerets selvfølelse gradvis brutt ned, og det oppstår en psykisk avhengighet til voldsutøveren som gjør det vanskelig å bryte fri fra forholdet.

Tvangskontroll kan bli utøvd helt uten fysiske overgrep, og er utfordrende å fange opp for utenforstående.

Hva er faresignalene på tvangskontroll i forhold?

Det vanskelige med psykisk voldelige forhold er at de sjelden starter med vold.

I starten møter hun ofte det motsatte: En sjarmerende og intelligent person som man aldri ville tenkt kunne vise seg å ha noen voldelige trekk.

I starten viser han stor interesse for hennes liv. Han lytter til henne, tror på henne, og får henne til å føle seg både sett, verdsatt og elsket.

Ettersom hun åpner seg opp og faller for ham, begynner ting å forandre seg…

  • Hun blir gradvis isolert fra venner og familie, ofte på grunn av partneren. Om hun prøver å tilbringe mer tid med andre, protesterer han eller gjør ting vanskelig for henne.
  • Hun begynner å holde tilbake sine meninger, fordi han tar det så personlig og blir lett sint.
  • Hun går med på ting han bestemmer, fordi hun ikke vil skape konflikt.
  • Hennes selvtillit faller sammen ettersom hun stadig blir minnet på sine feil.
  • Hun blir usikker på om hun har misforstått alt, og om hun kan stole på seg selv.

Endringene skjer ofte over en lengre tid, og hver enkelt hendelse kan føles normal. Ofte blir de mørke dagene fulgt av kjærlige dager, og det hele kan virke veldig forvirrende for offeret.

Du kan lese mer om mønsteret for psykisk vold i boken: Den Onde Sirkelen

Hva er de psykologiske skadene av tvangskontroll?

Psykisk vold og tvangskontroll fører over tid til at offeret gradvis blir nedbrutt psykologisk, og mister tilliten til seg selv.

Mange havner i en dyp depresjon, og utvikler angst, skam, og sosiale fobier som gjør at hun trekker seg unna familie og venner som er glad i henne.

Jo dypere hun faller, jo mer makt får partneren i livet hennes. Til slutt stoler utvikles et psykologisk avhengighets forhold der partneren trer inn som det viktigste holdepunkt i livet.

Samtidig føler mange også en stor skyldfølelse, og begynner å tro på at de selv har forårsaket problemene i forholdet, og at de ikke fortjener noe bedre.

Hvorfor blir noen utsatt for tvangskontroll i forholdet?

Det kan være vanskelig for menneskene rundt å forstå hvorfor hun ikke bare forlater han.

Den vanligste grunnen til at kvinner blir i voldelige forhold, er fordi hun fremdeles har et håp om at ting kan bli bedre. Hun husker kanskje den snille mannen hun en gang møtte, og tenker at hvis hun bare kan forandre seg selv, så kan ting bli bra igjen.

Han manipulerer henne bevisst med kjærtegn og godhet, og balanserer det mørke monsteret med et glimt av det gode gamle. Når han går for langt kan han vise en angrende side, eller få henne til å føle at hun var årsaken til det.

Hun blir også fordi hun føler seg truet og redd. Partneren kan ha truet med å drepe henne, skade barna hennes, eller drepe seg selv hvis hun prøver å dra.

Psykologisk vold er komplekst og irrasjonelt. Ofte føler offeret at hun er den eneste som kan redde ham, mens hun samtidig føler seg skyldig i hva han har blitt til. Hun kan være like redd for at noe skal skje med han som med seg selv, om hun drar.

Faktum er at kvinner i slike forhold står overfor en reell risiko dersom de prøver å forlate forholdet, og vi er nødt til å respektere dette om vi ønsker å hjelpe.

Alle kan bli utsatt for partnervold

Det er lett å tenke at vi aldri ville tillatt vold i vårt eget liv, og at det må være noe galt med kvinner som blir offer for partnervold.

Det vi ikke tenker over er hvor kalkulerende og manipulerende slike personer kan være.

Vi kan fortelle oss selv at «Dette kunne aldri skje med meg. Dette skjer bare med kvinner som er svake, eller som har ‘daddy issues’…», men realiteten er at alle mennesker er sårbare på bestemte øyeblikk i livet, og dersom man tilfeldigvis faller for feil person kan det også skje med oss.

Det er utrolig viktig å forstå at det ikke er offeret sin feil at de havner i slike forhold, og selv de mest intelligente og robuste av oss har sårbare sider som kan utnyttes av intelligente psykopater.

Slik får du hjelp

I Norge finnes en rekke hjelpetilbud for kvinner utsatt for vold, og det er viktig å få hjelp så fort som mulig for å håndtere situasjonen.

Gjennom Fri Fra Vold kan du møte rådgivere, advokater, og erfaringseksperter som forstår tvangskontrollerende adferdsmønstre – og som kan hjelpe deg finne en vei ut.

Les mer

Lignende artikler

Hva er økonomisk vold i et forhold?

Hva er økonomisk vold i et forhold?

Økonomisk vold er et voldelig adferdsmønster brukt for å kontrollere en kjæreste/ektefelle ved å avgrense hennes evne til å tjene, bruke, eller opprettholde økonomiske ressurser. Dette er en av de vanligste formene for tvangskontroll i forhold, og flere studier har...

Psykisk Vold: Den skjulte volden

Psykisk Vold: Den skjulte volden

Psykologisk vold blir ofte omtalt som den skjulte volden; den gir ingen blåmerker, og ingen brukne ben, men skadene fra psykologisk mishandling kan være enda mer skadelig enn den fysiske og seksuelle volden i et forhold. Når vi tenker på voldelige forhold, tenker vi...